søndag 19. juni 2011

IHOPTB2International House of Prayer TimBuktu - TB2 i Mali - bønnehuset vår huskirke har fått være med og kjøpe.

- Vi er jo fortsatt mye i en pioneersituasjon, selv om vi har vært her i nærmere 10 år, skriver Tommy Aanstad til vår huskirke, i en epost. Han og andre medardbeidere, blant annet kona Danielle, jobber for Ungdom i Oppdrag i denne sterkt muslimske delen av Afrika. Tommy titulerer seg selv som forbeder, husfar, praktisk arbeider, administrator, sjåfør, kommunikator og planlegger i arbeidet.

For en del år siden startet de snekkerarbeid i fengsel. De driver også et arbeid blant "garibouene", gutter som går i lære hos islamske heksedoktorer.

Arbeidet med bønnehuset består i et program for de som opplever et kall om å komme til TB" for å be. Det er også behov for medarbeidere innen forbønn, lovsang, musikk, teknikk, praktikere og vertsskap til å ta seg av forbedere som kommer.

Tommy og familien har akkurat startet opp en tre måneders sabattsperiodeUiOs hovedkvarter på Hawai. Det gleder de seg til, og alt har lagt seg til rette for at den lille familien på tre, som også inkluderer sønnen Ariel på 8 år. I denne tiden blir det ikke lett å komme i kontakt med dem, men de trenger støtte og forbønn. Tommy hilser med Johannes 9,4: "Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide."

onsdag 8. juni 2011

Pinse i huskirka

På søndag blir det gudstjenesteliv i huskirka GK12. Frokost med påleggspleis, nattverd, Guds ord, lovsang, misjonoffer, bønn, huskirkeprat, kirkekaffe og alt som godt er :-)
Det er pinse og lesetekstene finner vi i 1 Mos 11,1-9 og Joh 14,23-29, mens prekenteksten står i Apg 2,1-11 - de ble fylt av Den Hellige Ånd, står det der! Kom og del liv.