onsdag 2. mai 2012

Huskirkekassa

Tirsdag 24. april hadde vi huskirkemøte hvor vi blant annet snakket litt om huskirkekassa vår. Her følger et forsøk på oppsummering.

For noen år tilbake begynte vi med en "huskirkekasse" i huskirka vår. Tanken var at vi kunne velsigne hverandre med å gi og å ta imot. Gi når vi har noe til overs og ta imot når vi trenger det. Kassa ble fort fylt opp og vi har velsignet flere med disse pengene. Dette var en kontantbeholdning som vertskapet i huskirka holdt orden på.

Fra i fjor vedtok menigheten at alle huskirkene skulle få sine egne huskirkekasser og ta en del ansvar for egen økonomi. Menigheten gir en del støtte til huskirkekassene - og det er sagt at disse pengene skal dekke bespisning i huskirka, utstyr til gudstjenester, støtte til kurs/retreat, bøker og dåpsopplæring. I tillegg oppfordres huskirkene til selv å bidra til å fylle opp huskirkekassene. Alle huskirkene opprettet hver sin konto i sparebank1. Hos oss har Ingeborg og Geir Øystein tilgang til kontoen.

Hos oss har de to ordningene "kontantkassa" og "huskirkekontoen" nå på en måte fusjonert. Vi har avsluttet kontantkassa, men ønsker å videreføre tanken om at huskirkekassa kan benyttes også til å be om hjelp hvis vi trenger det, enten til å betale strømregningen, bilverksted, tannlege eller hva det måtte være.

Vi ønsket nå å lage en retningslinje som gjør det enkelt å være rettferdig i behandling av "søknader" om penger.

Det vi ble enig om er at alle kan få støtte på halvparten av beløpet på en gitt regning, så lenge det finns penger i kassa, ned til et bunnivå på 5000 kroner. Først til mølla, med andre ord. Hvis det finnes penger over 5000 så gir vi ut enten det er til tannlege eller kristne leire. Og så får vi oppfordre hverandre til å fylle opp igjen.

Ellers dekker vi utgifter til arrangement i huskirka fullt ut, f.eks. mat og pynt til gudstjenester etc. Vi ønsker også å gi en sommergave til barna som hjelp til dåpsopplæring. Ellers kan vi bruke pengene når vi blir enige om det (f.eks på et huskirkemøte). I fjor ga vi en del penger til Frikirkens misjonsarbeid fra huskirkekassa. Vi ønsker i første rekke å få til egne innsamlingsaksjoner som kan gi penger til misjon. Hvis noen har tro for et prosjekt kan vi gjerne ha kollekt på gudstjenesten. Ellers finnes det jo ikke grenser for hva som går an å få til av aktivitetsdager, middager hvor folk betaler for å spise etc.