onsdag 28. desember 2011

Er menighetsliv sunt?

Norske forskere har funnet klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk, melder Verdens Gang. Jo oftere man går i kirken, jo lavere er blodtrykket. Forskerne har visstnok også sjekket for andre forhold, for å se om det kan være andre forklaringer i materialet, men kirkegang står igjen som sammenheng med lavt blodtrykk. Undersøkelsen sier imidlertid ingenting om hva som kom først - høna eller egget. Kan det være sånn at de med lavt blodtrykk har lettere for å ta seg til kirken? Eller er det slik at man får lavere blodtrykk av å gå ofte i kirken? Der svarer ikke forskerne på.
Det er jo fristende å tro at det er sunt å gå i kirken. Jeg tror gjerne det. Slik de fleste kirkeopplegg er rigget, er det jo godt tilrettelagt for å sette seg ned og ta i mot fra trofaste kirkelige medarbeidere, enten de befinner seg innenfor eller utenfor statens fold. Det flotte med denne måten å gå til kirken på er nok blant annet at man kan senke skuldrene i en stresset hverdag og bli betjent.
De samme forskerne har visstnok tidligere funnet at det også er god sammenheng mellom helse og kulturopplevelser. Slik vi forstår "å gå til kirken" i vår kultur, er vel kirken det samme som en hvilken som helst annen høykulturell opplevelse, helsemessig sett. Få aktive betjener mange passive, fra en eller annen form for scene.
Spørsmålet er om det som er helsemessig sunt, i følge denne undersøkelsen, er noen indikasjon på sunt menighetsliv? Jeg skulle likt å se en tilsvarende undersøkelse der blodtrykket hos såkalte prester og pastorer, eldsterådsformenn og diakoner, ble sammenlignet med hyppighet av kirkelig aktivitet. Det er ikke sikkert den ville blitt like pen? Mange arbeider mye, og de sunne kirkegjengerne tar det kanskje som en selvfølge? Sykemeldinger og utbrenthet er ikke mindre vanlig i kirkelig sammenheng, enn i andre sammenhenger.
Min tilnærming er "å leve menighet" - det tror det er sunnere i sum. Det finnes vel ikke undersøkelser som måler summen av blodtrykk hos hele menigheten, og vurderer ulike former for kirkeliv opp i mot hverandre. Til det måtte foreligge lever jeg godt i min overbevisning, og ønsker godt nytt år.

fredag 2. desember 2011

Juleverksted

Vi har tradisjon for å invitere til juleverksted i løpet av desember. Vi kan jo ikke ha det for travelt for dette i år heller. Vi har satt av søndag 11. desember. Kl 14 starter vi med grøt-spising. Etterpå blir det juleverksted. Håper du har lyst til å komme og ta med noe å bake, lime, klippe, lage... Kaffe og skravling pleier det også å bli rikelig av. For logistikken sin del er det fint om du gir beskjed på tilf 91859049 hvis du/dere kommer.

tirsdag 1. november 2011

Gudstjenesteliv, hverdagsspleis...

... undervisningssamlinger i nettverket, samling på tvers av huskirkene og menighetene i byen, i Metodistkirka. Og ulike smågrupper i huskirka. Og kjøkkenoppussingsdugnad. Mye skjer, hold deg oppdatert via kalender på www.dinkirke.no - det mangler ikke på muligheter for fellesskap.

onsdag 14. september 2011

Pizza og Guds ord

Vi setter av lørdag ettermiddag til huskirkefellesskap hos oss i Münstersvei 34.
Fra 16-17 forbereder vi pizzaer på kjøkkenet. Ta med ingredienser og delta i fellesskapet eller ta med en pizza som er klar til å steikes. Fra kl 17 ca blir det enkel gudstjenestesamling, vi leser søndagens tekster, mens pizzaene steiker. Så spiser vi til slutt. Velkommen! Meld gjerne fra at du kommer.

tirsdag 23. august 2011

Hverdagsspleis og huskirkeprat

Med ujevne mellomrom har vi hverdagsspleis i GK12. Denne gangen står poteter og ris på menyen, suplert med medbragt kjøtt til luckpott'n, eller hva det heter...
Vi skal også prate litt sammen om hva som skjer i huskirka, menighetsnettverket og Kongsberg.

søndag 19. juni 2011

IHOPTB2International House of Prayer TimBuktu - TB2 i Mali - bønnehuset vår huskirke har fått være med og kjøpe.

- Vi er jo fortsatt mye i en pioneersituasjon, selv om vi har vært her i nærmere 10 år, skriver Tommy Aanstad til vår huskirke, i en epost. Han og andre medardbeidere, blant annet kona Danielle, jobber for Ungdom i Oppdrag i denne sterkt muslimske delen av Afrika. Tommy titulerer seg selv som forbeder, husfar, praktisk arbeider, administrator, sjåfør, kommunikator og planlegger i arbeidet.

For en del år siden startet de snekkerarbeid i fengsel. De driver også et arbeid blant "garibouene", gutter som går i lære hos islamske heksedoktorer.

Arbeidet med bønnehuset består i et program for de som opplever et kall om å komme til TB" for å be. Det er også behov for medarbeidere innen forbønn, lovsang, musikk, teknikk, praktikere og vertsskap til å ta seg av forbedere som kommer.

Tommy og familien har akkurat startet opp en tre måneders sabattsperiodeUiOs hovedkvarter på Hawai. Det gleder de seg til, og alt har lagt seg til rette for at den lille familien på tre, som også inkluderer sønnen Ariel på 8 år. I denne tiden blir det ikke lett å komme i kontakt med dem, men de trenger støtte og forbønn. Tommy hilser med Johannes 9,4: "Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide."

onsdag 8. juni 2011

Pinse i huskirka

På søndag blir det gudstjenesteliv i huskirka GK12. Frokost med påleggspleis, nattverd, Guds ord, lovsang, misjonoffer, bønn, huskirkeprat, kirkekaffe og alt som godt er :-)
Det er pinse og lesetekstene finner vi i 1 Mos 11,1-9 og Joh 14,23-29, mens prekenteksten står i Apg 2,1-11 - de ble fylt av Den Hellige Ånd, står det der! Kom og del liv.

tirsdag 31. mai 2011

Fem brød og to fisk

"Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?" sier Andreas i Johannes 6. Du kjenner kanskje historien. Med Jesu velsignelse ble det nok til fem tusen, og mer til overs.

Enken i 2. Kongebok som blir spurt av profeten Elisja om hva hun har i huset, har bare en krukke med olje. Men ved Guds velsignelse ble det nok til å dekke gjelda...

Søndag kveld snakket noen av oss sammen om hva vi har i huset vårt, huskirka vår, hva vi har å gi. Tro på fellesskapet vårt, tid til mennesker, evne til å ta ansvar, musikk, gjestfrihet og fleksibilitet var noen av de tingene som ble nevnt. Det synes kanskje ikke så stort, men bønnen er at Jesus kan velsigne det og la det bli til betydning for mennesker i vårt nærmiljø.

Vi tror på at det betyr noe å tenke lokalt, og ønske å bety noe i vårt nærmiljø. Neste skritt på veien er å finne ut mest mulig om området vårt. Hvor er det lyst og hvor er det mørkt? (Mangel på gatelys er allerede nevnt, men her må vi vel tenke litt i overført betydning også.) Hvor skjer det bra ting og hvor skjer det vonde ting?

Vær gjerne med i bønn og spør Gud om hva som rører seg her på Gamlegrendåsen. Vi snakker litt videre etter gudstjenesten 1. pinsedag.

mandag 23. mai 2011

Hva har vi huset?

Siste søndag i mai, er spørsmålet: Hva har vi huset?

Samling i huskirka, med lyttepost. Sist søndag, da vi i huskirka snakket om Hvorfor er du her? Har du et kall? Hvor er du i livet ditt? Hvordan vil du leve menighet? blei vi enig om at neste søndag blir lyttepost. Hva vil jeg legge ned for at huskirka skal betydning for omgivelsene? Guds rike er større enn menigheten vår her på Gamlegrendåsen, og vi vil spørre Hva har vi huset? Hva er behovene rundt oss? Hva vil Gud konkret at vi skal løs sammen med omgivelsene? Heng deg på!

fredag 20. mai 2011

Huskirkesamling søndag 22. mai

På søndag blir det huskirkesamling med frokostspleis, nattverd og gudstjenestefellesskap i Gustava Kiellandsvei 12. Ta gjerne med litt pålegg til spleis.

Søndagens tekster: Esek 36,26-28, Jak 1,17-21, Joh 16, 5-15.

For de som blir igjen etter gudstjenesten blir det en liten huskirkeprat hvor vi kan dele litt rundt spørsmålene om "hvorfor er vi her?"

Vel møtt i Jesu navn.

onsdag 11. mai 2011

Hvorfor er du her?


Hvorfor er du her? Har du et kall? Hvor er du i livet ditt? Hvordan vil du leve menighet?
Det var fire spørsmål vi satt igjen med etter inspirasjonssamling i nettverket vårt. Vi var bare folk fra vår huskirke, og da ble det ut av det spørsmål somvi ville forplikte oss til å be over og tenke på fram til huskirkesamlinga søndag 22. mai. Da deler vi med hverandre som en del av gudstjenestelivet den dagen, etter de andre tingene vi pleier å ha sammen.
Whiteboarden viser noen av krusedullene, mest for å vise at vi jobba skikkelig :-) og fordi det er mye bedre med bilde på bloggen, enn ikke.
Vi drømte litt sammen om å invitere hverandre på en vandring et år eller så, der vi finner ut av hvorfor vi er til, hvem vi er, hvor vi er, hva Gud tenker om disse tingene og hva han vil vi skal gjøre, for så å sette dét ut i livet... så kan alt skje.
Orker ikke, sier du? Nei, det kan være mange gode grunner til det. Hvil gjerne bare videre i huskirkefellesskapet. Det skal være plass til alle. Samtidig er det tid for å rykke fram og ut og være lokal menighet som setter spor sammen, rundt oss.
Hvor det fører det vet ingen, men en vandring har tatt til. Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill.
Kommentér og suplér!

onsdag 4. mai 2011

17.mai

Vi har tradisjon for å møtes noen av oss til felles grilling og hygge på nasjonaldagen. I år inviterer vi til oss i Münstersvei. Huset/hagen er åpen fra kl 15. Kom når det passer og ta med noe til grillspleis og evt noe til kaffen. Vi dekker på ute eller inne etter vær. Sånn med tanke på logistikken hva stoler og bord angår er det fint om du/dere gir en tilbakemelding hvis du har tenkt til å komme. Enten her på bloggen, eller på tlf til meg.

torsdag 28. april 2011

Samlinger i huskirka

Vi fortsetter vår gudstjenestesyklus utover våren. Hver tredje søndag er det Huskirkesamling i Gustava Kiellandsvei 12 kl 10, med frokostspleis, nattverd, gudstjenesteliv og huskirkeprat.

Helga etter dette er det åpent for ulike initiativ, den tredje helga er det bønnesamling i metodistkirka på fredag kveld.

Forøvrig har vi jo tradisjon for å møtes litt til hverdags- og festspleis utover dette. Hyggelig hvis noen tar initiativ.

tirsdag 19. april 2011

God påske med frokostspleis

ENDELIG KAN VI SI

God påske!

... SKJØNT DET HAR VI KUNNET SI I SNART 2000 ÅR!

1. påskedag feirer vi at oppstandelseskreftene for alvor ble sluppet løs på jorden for snart 2000 år siden, da Jesus triumferende stod opp fra de døde. Som den første, men ikke den siste!


Vi feirer i huskirka med å invitere alle som vil til påskefrokost kl 10. Ta gjerne med noe til påleggspleisen.

onsdag 6. april 2011