fredag 6. januar 2012

Bibel-Quiz på dagens middagsspleis

Gikk du glipp av quiz'en på dagens middagsspleis?
Her er spørsmålene (Svarene får du pr mail fra Ingeborg ingeborgstrand@gmail.com)
 1. Hva het den første mannen på jorden?
 2. Hva betyr ordet: Evangeliet?
 3. Hvem fikk tilnavnet: "En mann etter Guds hjerte?
 4. Hva var det Pauls sa (til Timoteus) var roten til alt ondt?
 5. Hvem bygde den store båten som reddet de gode menneskene og dyreartene på jorden fra syndefloden?
 6. Hva het Broren til Moses?
 7. Var Josef Abrahams barnebarn?
 8. Hvor mange hovedstammer var det i Israel (i GT)?
 9. Hva het profeten som ble slukt av en stor fisk, og var i fiskens mage i 3 dager og 3 netter?
 10. Hvor mange bøker er det i Bibelen?
 11. Hvor mange bøker er det i Det Gamle Testamentet?
 12. Hvem skrev Hebreerbrevet?
 13. Hva het moren til Jesus?
 14. Hvem skrev Apostelenes gjerninger?
 15. Hvilket yrke hadde Josef (Mannen til Maria)?
 16. Hvem sa/skrev dette? "Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han"
 17. Hvilket kapittel i Bibelen blir kalt for kjærlighetens kapittel?
 18. Hva er kalt den gylne regel?
 19. Hvor gammel var Abraham da han fikk sønnen Isak?
 20. I byen Jeriko bodde det en toller. Han var liten - og klatret opp i et tre for å se Jesus. Hva het han?
 21. Hva het mannen som Jesus vekket opp fra de døde etter å ha ligget tre dager i graven?
 22. Jesus ble født i Betlehem, men i hvilken by vokste han opp?
 23. Hva hadde de vise menn med seg som gaver til Jesusbarnet?
 24. Hvor gammel var Jesus da han ble korsfestet?
 25. Hvilken disippel var det som ble betalt 30 sølvpenger for å forråde Jesus?
 26. Jesus, også kalt Messias, skal komme tilbake til jorden, men til kvilken by kommer han?
 27. Hva het han som mottok de ti bud på Sinai-fjellet?
 28. Hva het han som ble kastet i løvehulen?

Beste resultat på quiz'en ble 27 av 28 rette. Hva klarer du?