onsdag 2. januar 2013

Måltidsfellesskap er huskirke


Huskirke GK12 på søndager er å samles til frokost kl 10. Det er påleggspleis, så vertsskapet holder brødvarer, drikke og litt pålegg. Du som kommer tar gjerne med litt pålegg, så deler vi på felles bord.

Vi spiser frokost sammen og deler nattverd. Alle som vil tilhøre Jesus er velkommen til å ta i mot. Jesus har gjort alt ferdig, så vi får motta troen og nattverden som en gave. Å motta denne gaven er frivillig, så du er velkommen også selv om du vil la nattverden gå forbi deg.

Fellesskapet rundt bordet fortsetter med noen sanger, søndagens bibeltekster, vi ber sammen og er sammen.