mandag 13. april 2015

Årsmelding 2014

Grillspleis på 17. mai er blitt tradisjon.
Huskirka GK12 samles med utgangspunkt i hjemmet til Åse og Geir Øystein Andersen, som er ansvarlig vertskap for huskirka. Kjernen består av to husstander, og vi møtes hos vertskapet eller den andre kjernefamilien. En familie var ofte sammen med oss på vårhalvåret, på forsommeren tok vi avskjed med disse fordi de flyttet vekk fra Kongsbergområdet.

Åpent huskirkefellesskap, som er satt inn i kalender, er som regel hver helg gjennom året. Det vanligste er at vi samles til frokostspleis med nattverd, Guds ord, lovsang og bønn på søndager. Alternativt har vi hatt familiehuskirke på fredager.

Høsten 2014 bestemte vi oss for å ha Alpha-kurs. Vi møtes fredag til familiemiddag, og deler oss når vi har spist sammen. Ungdommene tar med barna til nabohuset og har fellesskap med litt søndagsskoleopplegg, frukt, leik og barne-TV, mens vi voksne har undervisning og gruppesamtale. I utgangspunktet er det hver fredag, men de helgene det ikke passer for ungdommene eller noen av oss voksne, har vi heller møttes på søndag til vårt vanlige huskirkefellesskap. Kurset fortsetter over i 2015.

Av særlige begivenheter kan vi nevne:

  • Å være vertskap for undervisningssamlinger i nettverket tredje hver gang er flott. To timer med dyptpløyende, interaktiv bibelundervisning er en gave i seg selv. Takk til Jens Iver! Flott også at det kommer folk fra de andre huskirkene, eller folk som har litt løsere tilknytning til huskirkefellesskapet vårt. Flott også å få lov å huse slike samlinger, fordi det gir mulighet til store deler av verksskapsfamilien til å delta – en skikkelig bonus ved å være vertskap i huskirke!
  • Å være vertsskap i forbindelse med fellesskapshelger, når de ulike treffpunktene er på fordeling mellom huskirkene. Besøk av Jan Rettedal og Arnfinn Løyning i stua. Fint også å dele denne gleden med den andre kjernefamilien, ved at vi også bruker hjemmet deres mye.
  • Huskonsert i februar med nystemt piano og Hans Petter Hammersmark med pianist var en morsom og meningsfylt begivenhet (i regi av Star of Hope). Over 30 mennesker i stua, også «vilt fremmede» som resultat av noen plakater og litt PR.
  • Påskefrokost, 17. mai-fest, Juleverksted og nyttårsfest har blitt tradisjon! Nytt av året var pinseverksted med laging av pinsepynt! Vi hadde også en hyggelig samling før påske som inkluderte flere familier.
  • Fire fra vertsskapsfamilien fikk delta på SENDT – DAWN-konferansen 2014 i Folkets Hus i Oslo – fokus på menighetsplanting og vi fikk være med å gi bidrag på speedlearning om huskirke.
  • Bønneukene

Åse og Ingeborg møtes en formiddag i uka til «minigruppe» med fokus på bønn: tilbedelse, erkjennelse, takk og utfordringer. De har fokusert på bønn for barna i familiene og opplever det flott å løfte blikket ved å bruke bibeltekster som utgangspunkt for bønn. Det lille nære fellesskapet oppleves som et viktig supplement til det noe større huskirkefellesskapet.

Barnas Hus er en liten «institusjon» i nærmiljøet som Åse og Ingeborg har hatt tro for å legge ned mye ressurser i. Her jobber vi sammen med andre mennesker som ønsker å skape et positivt tiltak i nærmiljøet på Gamlegrendåsen/i Kongsberg for familier som ønsker et treffsted på dagtid i uka. Det er viktig for oss å tenke at dette er noe vi står sammen om i huskirka for å velsigne og bli velsignet. Gjennom dette har huskirkemiljøet vårt også fått flere hyggelige kontakter som betyr noe for både store og små.

Huskirkekassa har vært noe i bruk til ulike formål, blant annet å understøtte huskirkas «misjonær» på disppeltreningsskole og outreach i Sørøst-Asia.