tirsdag 1. november 2011

Gudstjenesteliv, hverdagsspleis...

... undervisningssamlinger i nettverket, samling på tvers av huskirkene og menighetene i byen, i Metodistkirka. Og ulike smågrupper i huskirka. Og kjøkkenoppussingsdugnad. Mye skjer, hold deg oppdatert via kalender på www.dinkirke.no - det mangler ikke på muligheter for fellesskap.