onsdag 28. desember 2011

Er menighetsliv sunt?

Norske forskere har funnet klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk, melder Verdens Gang. Jo oftere man går i kirken, jo lavere er blodtrykket. Forskerne har visstnok også sjekket for andre forhold, for å se om det kan være andre forklaringer i materialet, men kirkegang står igjen som sammenheng med lavt blodtrykk. Undersøkelsen sier imidlertid ingenting om hva som kom først - høna eller egget. Kan det være sånn at de med lavt blodtrykk har lettere for å ta seg til kirken? Eller er det slik at man får lavere blodtrykk av å gå ofte i kirken? Der svarer ikke forskerne på.
Det er jo fristende å tro at det er sunt å gå i kirken. Jeg tror gjerne det. Slik de fleste kirkeopplegg er rigget, er det jo godt tilrettelagt for å sette seg ned og ta i mot fra trofaste kirkelige medarbeidere, enten de befinner seg innenfor eller utenfor statens fold. Det flotte med denne måten å gå til kirken på er nok blant annet at man kan senke skuldrene i en stresset hverdag og bli betjent.
De samme forskerne har visstnok tidligere funnet at det også er god sammenheng mellom helse og kulturopplevelser. Slik vi forstår "å gå til kirken" i vår kultur, er vel kirken det samme som en hvilken som helst annen høykulturell opplevelse, helsemessig sett. Få aktive betjener mange passive, fra en eller annen form for scene.
Spørsmålet er om det som er helsemessig sunt, i følge denne undersøkelsen, er noen indikasjon på sunt menighetsliv? Jeg skulle likt å se en tilsvarende undersøkelse der blodtrykket hos såkalte prester og pastorer, eldsterådsformenn og diakoner, ble sammenlignet med hyppighet av kirkelig aktivitet. Det er ikke sikkert den ville blitt like pen? Mange arbeider mye, og de sunne kirkegjengerne tar det kanskje som en selvfølge? Sykemeldinger og utbrenthet er ikke mindre vanlig i kirkelig sammenheng, enn i andre sammenhenger.
Min tilnærming er "å leve menighet" - det tror det er sunnere i sum. Det finnes vel ikke undersøkelser som måler summen av blodtrykk hos hele menigheten, og vurderer ulike former for kirkeliv opp i mot hverandre. Til det måtte foreligge lever jeg godt i min overbevisning, og ønsker godt nytt år.

fredag 2. desember 2011

Juleverksted

Vi har tradisjon for å invitere til juleverksted i løpet av desember. Vi kan jo ikke ha det for travelt for dette i år heller. Vi har satt av søndag 11. desember. Kl 14 starter vi med grøt-spising. Etterpå blir det juleverksted. Håper du har lyst til å komme og ta med noe å bake, lime, klippe, lage... Kaffe og skravling pleier det også å bli rikelig av. For logistikken sin del er det fint om du gir beskjed på tilf 91859049 hvis du/dere kommer.