søndag 3. november 2013

En smak av himmel rundt frokostbordet

Byen som en dag skal fylles av liv, byen der Gud er lyset - ikke noe mindre enn som så ble gitt et glimt av da vi satt rundt frokostbordet i dag. Bibelens tekster om målet for alle Jesu venner, for de fattige, himmelen, ble tegnet for øynene våre. Vi delte lengsel etter mer himmel på jorda, mer av kraften fra det høye. Vi ba for familie, venner, naboer om at de må ta i mot Jesus og troens gave - broen mellom de hjelpeløse og den evige Byen uten like.
Slikt hender når vi møtes til frokostspleis med nattverd, Guds ord, lovsang og bønn. I dag var vi fire husstander, 15 små og store.