mandag 30. april 2012

Initiativ blei god gave til forfulgte trossøsken i Nord-Korea

Sist huskirkemøte sa vi at om noen har tro for å få med huskirka på en gave til en god sak, kan de gjøre følgende: 1) Send ut sms-varsel om gave til huskirka før vi møtes en søndag. 2) Hold en knakende god kollekttale eller ganske enkelt en grei anbefaling 3) legge tilrette for av gaven kan samles inn.
Lørdag kveld ble så gjort. Sms gikk ut, der det stod: "Hei! Kollekt i GK12 på gudstjenesten i morra! Fikk tro for å fortelle litt om Nord Korea og "Åpne dører" sitt arbeid der, og samle inn til dette!"
Resultat = Over 4000 kroner til arbeidet for forfulgte trossøsken i Nord-Korea.
Se mer på http://www.opendoors.no/forfoelgelse/1502676/  og http://www.opendoors.no/forfoelgelse/landsprofiler/354344/