onsdag 1. januar 2014

Visjon - Han skal fullføre det

Livet i menigheten (1. Tess 5, Bibelen 2011)
Vi ber dere, søsken: Vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren, og som rettleder dere. Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Lev i fred med hverandre! Vi oppfordrer dere, søsken: Vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt, sett mot i de motløse, ta dere av de svake og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode mot hverandre, ja, mot alle.
          
Vær alltid glade,
          
be uavbrutt,
          
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
          
Slukk ikke Ånden,
          
forakt ikke profetord,
          
men prøv alt og hold fast på det gode.
          
Hold dere borte fra ondskap av alle slag!  Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.

Godt nytt år - velkommen til huskirkeliv!